Nagu sai kirjutatud 6. detsembri Eesti Päevalehes, lõid sotsiaalministeeriumi ametnikud Anniki Tikerpuu, Signe Riisalo ja Kersti Puhm ning justiitsministeeriumi ametnik Pille Teder oma ametnikutöö kõrvalt MTÜ Omapäi ning osalesid ametnikena arengukava loomisel, millega otsustati rahastada endi MTÜ-d. MTÜ pidi tegelema lastekaitsesüsteemi loomisega, mis on ametnike tööülesanne sotsiaalministeeriumis. Riisalo määrati veel ka sotsiaalministeeriumis kontrollima oma MTÜ rahakasutust. Nüüd selgus, et peale senise kahe rahastuse on sotsiaalministeerium lubanud Omapäile veel teisegi arengukava raames raha veel neljaks aastaks: 2012–2015 igal aastal 7000 eurot. Esimesed rahastused tulid „Vägivalla vähendamise arengukava” kaudu, mis tehti koos justiitsministeeriumiga. Nüüd aga lubati samasisulist projekti rahastada veel ka „Laste ja perede arengukava” kaudu. Selle arengukava koostasid samad isikud, kes kuuluvad MTÜ-sse. Nad määrasid ametnikena omaenda MTÜ-le riigi rahastuse. Teiseks avastasime, et samal ajal on samasisulist projekti, millega lubatakse samu tegevusi ja tulemusi, rahastanud veel ka siseministeerium. Omapäi esimese projekti, mida sotsiaalministeerium toetas tänavu 100 000 krooniga, eesmärk oli lepingus kirjas nii: „Projekti üldeesmärk on saatjata ja/või kaubitsetud lapse õiguste tagamine pakkudes turvalist vastuvõtusüsteemi. Alaeesmärk: tõsta ühiskonnas teadlikkust kaubitsetud ja saatjata alaealiste temaatikast.” Peale selle said nad tänavu sotsiaalministeeriumist 100 000 krooni veel teisele projektile, mille eesmärk oli: „Üldeesmärk on tõsta ühiskonnas teadlikkust kaubitsetud ja saatjata alaealiste temaatikast nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.”