Seni tuli emal ja isal omavahel kokku leppida, sest kalendriaastas võis täiendavat lapsepuhkust võtta vaid üks vanem. Muudetud kujul on töölepinguseadus kooskõlas Euroopa Liidu vanemapuhkuse direktiiviga, mis tuli üle võtta hiljemalt tänavu märtsiks – see oligi kogu ettevõtmise põhjus. Õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust on nüüd emal ja isal, kes kasvatavad kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last. Peale selle näeb seadus endiselt ette kolm kuni kuus tööpäeva tasustatud lapsepuhkust aastas kas emale või isale, kuid nende ajal maksab riik üksnes alampalka, millest arvestatakse maha tulumaks. Kasutamata lapsepuhkusepäevad edasi ei kandu, need aeguvad iga aasta lõpus. Oluline on teada sedagi, et n-ö palgata puhkuse ajal puhkuse­staaž ei jookse.