90-tonnised autod

Skandinaavias arutatakse juba võimalusi tuua teedele kuni 90-tonnised autod, meil aga soosib praegune määrus just väiksemaid, ent teid rohkem lõhkuvaid veokeid. Loomulikult hoiaksid vedajad ka ressurssi kokku ja parandaksid liiklusohutust, kui juht peaks tegema ligi poole vähem sõite. Samuti vähendaks sõitude arvu kahanemine õhusaastet.

Metsa- ja puidusektor teenib riigile märkimisväärset tulu ja paneb pidurid ääremaastumisele. Eestis on värsketel andmetel juba 100 000 metsaomanikku. Paraku ei saa paljud neist praegu harvendusraiet teha, sest igast koormast saadavast tulust tuleb transpordikuludena maha arvata kõva kolmandik. Hooldusraie, mille tegemist püütakse riiklikult ergutada, võib osutuda miinusprojektiks. Metsaomanik seisab sageli valiku ees: kas jätta raie tegemata või teha hooldusraiele lisaks ka lageraiet, et metsa majandades ots otsaga kokku tulla.

Siiski vaatama laiemalt kui üksnes maanteeameti mätta otsast. Metsamajandajaid ei saa lõputult hoida olukorras, kus rahvusvahelisel turul tegutsevad ettevõtted-inimesed peavad konkurentsivõimelise logistikaahela puudumise tõttu jätkama tegevust vaid missioonitundest. Tuleb langetada ratsionaalsed otsused, enne kui meie veo- ja puidufirmad paremate teedega Soome elama-töötama lähevad.