Suveräänsus ei ole lihtsalt suveräänne tunne. See, kas mõni riik on iseseisev või mitte, sõltub välisest, mitte sisemisest tundest. Pealegi on suveräänsuse sisu ajaloo käigus muutunud.

„Rahvusvaheliselt tunnustatud riigid ei pruugigi olla nii suveräänsed üksused, kui esmapilgul tundub. Eriti veel, kui tegemist on „luhtunud” riikidega,” selgitas Tartu ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg. Viimastel aastatel on ta uurinud riikide konfliktset enesemääratlemist ja de facto suveräänseid riike – ebaselge poliitilise staatusega rahvusvahelise tunnustuseta maid, mis ei taha hästi sobituda nüüdisaegse rahvusvahelise õigustiku raamidesse.