Uurides Rahvusvahelise Arvelduspanga, Rahvusvahelise Valuutafondi, Maailmapanga ja eri valitsuste edastatud andmeid, jõudis endine konsultatsioonifirma McKinsey peaökonomist James Henry järeldusele, et peamiselt maailma ülirikkad on peitnud tagasihoidlike arvestuste järgi ära 21, võib-olla isegi 32 triljonit dollarit. Ehk siis peaks praegu maailma offshore-peidikutesse olema salaja kõrvale pandud rohkem raha kui kõikide Euroopa riikide sisemajanduse kogutoodang kokku.

Saamata jäänud maksud

See raport pole küll ehk kõige erapooletum, kuna tellija, maksuõiguse võrgustik on keskendunud maksuparadiiside vastu võitlemisele, aga oma sõnumiga lööb ta valusasse kohta.

Maksude maksmisest kõrvalehoidmine ei ole suurim põhjus, miks mõni riik on end kõrvuni võlgadesse söönud, aga saamata jäänud maksud on kahtlemata tohutu lisakoorem. Aastaid tagasi oli Saksamaa valmis lausa illegaalsetest allikatest ostma Šveitsi pankade tagant varastatud nimekirju maksudest kõrvalehiilijate kohta. Offshore-peidikuid on läbi aegade kasutanud küll nii kuritegelikud rühmitused, Kolmanda Maailma isehakanud despoodid, kahtlemata eriti rikkad isikud, kes seda jõukust avalikult näidata ei taha. Forbesi edetabelis nende jõukus tavaliselt ei kajastu, või kui, siis ainult osaliselt.

Rahapesu vastu võitlemine on ometi olnud suurendusklaasi all alates 2001. aastal USA-d tabanud terrorirünnakuid. Traditsiooniliselt on rahapesus kahtlustatavaid riike asunud Kariibi mere saartel või Kesk-Ameerikas. Euroopas on offshore-paradiisid enamasti kääbusriigid ja Šveits.