Veebilehel rahvakogu.ee on ID-kaardiga sisse loginud inimestel võimalus esitada piiramatu arv ettepanekuid viie valdkonna kohta. Nendeks on valimissüsteem, erakondade töö korraldus, erakondades ja laiemalt poliitikas liikuv raha ja selle annetamine, aruandluse ja kontrollimise viisid, samuti kodanike võimalus osaleda poliitika kujundamises valimistevahelisel ajal ning avaliku sektori ametikohtade seotus parteidega.

Rahvakogu sisuga tutvumiseks pole vaja end ID-kaardiga tuvastada, ka lähevad ettepanekud üles rahvakogu Facebooki kontole.

Poliitikauuringute keskuse Praxis analüütikute töö lihtsustamiseks tuleks iga ettepanek vormistada eraldi postitusena, mille pikkus on kuni 2000 tähemärki ehk umbes üks A4 lehekülg teksti. Ettepanekus võiks olla ka põhjendus selle kohta, millise probleemi põhjuseid see kõrvaldab või mille tagajärgi leevendab ning millised tagajärjed sel võiks olla.

Ettepanekuid võib sisestada ja neid kommenteerida ka vene keeles. Korraga pole kaht samasugust nii eesti- kui ka venekeelset keskkonda, kuid ekspertide töö hõlbustamiseks tõlgitakse ja süstematiseeritakse venekeelsed ettepanekud hiljem eesti keelde.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid