Selle aasta algusest kehtima hakanud kodualuse maa maksuvabastus on kaasa toonud rahulolematust paljudes koduomanikes, kes esmapilgul vabastuse saajateks küll kvalifitseeruks, kuid ei saa seda. Kinnistu omanik on ka rahvastikuregistri järgselt sinna sisse kirjutatud, aga tegelikult sai eelmistest aastatest suurema arve. Nüüd on maksumaksjate liit koos omanike keskliiduga kokku kogunud 18 inimest, kes ei ole rahul maamaksu vabastuse piirangutega ja kelle reaalsete näidete põhjal on esitatud ka sama arv kaebuseid Tallinna halduskohtule.

Kuigi omanikud protesteerivad seadusandja ehk riigi vastu, esitatakse kaebused maksu- ja tolliameti (EMTA) vastu, kuna just EMTA on maksuteadete väljasaatjana nende eest ka vastutav.

Vaidlustatud summad varieeruvad kahest eurost kuni 2331 euroni ning kui enamik kaebuse esitajaid elab Tallinnas, siis esindatud on ka Maardu ja Pärnu linn. 18 kohtussemineja põhjused jagunevad suuresti kaheks: ühed pole rahul sellega, et kui nende kortermaja alune pind jaguneb elamumaa ja ärimaa vahel, saavad nad küll elamumaa pealt vabastust, kuid esimesel korrusel asuva äripinna tõttu peavad nad kinni maksma ka ettevõtete maamaksu. Teine kaebuste grupp on kinnistute kaasomanikelt, kes saavad 1500 m2 maksuvabastust kogu kinnistu ehk kõigi kaasomanike peale kokku (eelmisel aastal kehtis Tallinnas vabastus 1500 m2 igale kaasomanikule). „Kaebuses aga leiame, et selline piirang on vastuolus põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega ning seega osaliselt põhiseadusevastane,” selgitas maksumaksjate liidu jurist Hiie Marrandi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid