Eesti Energia juhatuse esimees, parasjagu Toomas Hendrik Ilvesega Leedus riigivisiidil viibiv Sandor Liive selgitas Eesti Päevalehele, et kuna põlevkiviõli saab müüa ka ilma seda diislikütuseks töötlemata, osutuks väikese rafineerimistehase ehitamine liiga kulukaks. Liive pakkus välja ka variandi hoopiski õlitootmist laiendada, kasutades tootmisest tekkinud uttegaase eraldi elektrienergia tootmiseks.

„Eesti Energial on põlevkivist õlitootmine jätkuvalt kõige suurema potentsiaaliga äri,” ütles Liive ning rääkis eraldi väikese rafineerimistehase ehitamisest loobumisest kui äriliselt loogilisest käigust. „Eesti põlevkiviõli eripära on lihtsalt see, et me saame teda ka rafineerimata müüa, mida me täna ka teeme,” rääkis ta. Sisuliselt tähendab see, et kui diislikütuse hind oleks kõrgem (võrreldes kütteõliga) või investeerida tuleks vähem (näiteks teha seda koos teiste tootjatega), siis oleks see ehk tasuv mõte.