Meie põhiseadus tõstab Eesti Vabariigi ülesannetena esile rahvusriigi säilimise ning avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise. Nende eesmärkide täitmiseks on Eesti kodakondsus- ja migratsioonipoliitika olnud konservatiivne. Kodakondsus on eelkõige inimese õiguslik ja poliitiline seos riigiga.

Käsitledes Eesti kodakondsuspoliitika ühe põhialusena kodaniku lojaalsuskohustust, on sellega järjepidevalt kaasnenud ka samaaegselt muu riigi kodakondsuse omamise keeld. Mitmikkodakondsuse vältimine tugineb eeldusel, et Eesti kodanikud austavad Eesti õiguskorda ja käituvad õiguskuulekalt – kui Eesti kodanik on lisaks muu riigi kodakondsuses, siis teeb ta valiku emma-kumma kodakondsuse kasuks. Riik sünniga omandatud Eesti kodakondsust ära ei võta.