Tänavu ülikooli astuvad tudengid on esimesed, kes saavad omal nahal tunda kõrgharidusreformi suuri muutusi – õpingute eest nad ise maksma ei pea ja vastavalt perekonna majanduslikule olukorrale maksab riik neile toetust kuni 220 eurot kuus (vt kõrvallugu).

Tasuta kõrghariduse ja vajaduspõhiste toetuste kõrval on aga veidi unarusse jäänud tulemuspõhised stipendiumid, mida riik lubas samuti alles hoida. Nimelt peaks jätkuma hinnete järgi saadava õppetoetuse maksmine ja lisanduma eraldi toetused nendele tudengitele, kes õpivad riigi jaoks vajalikku ametit. Praegu on aga reaalne oht, et tänavu kooli astuvad tudengid jäävad neist toetustest ilma, sest stipendiumisüsteemi sisulise poole paikapanemine ja vastava määruse kinnitamine on hilinenud.

Loe edasi, milliseid muudatusi on veel oodata.