Muudate põhikooli- ja gümnaasiumiseadust. Miks üldse selline muudatus? 
Üldine pealkiri kogu muudatusel on koolikorralduse kaasajastamine. Esiteks soovime, et meil oleks tagatud kodulähedased põhikoolid ja tugevad gümnaasiumid. Tahame, et meil oleks igas maakonnas vähemalt üks tugev gümnaasium, mis konkureeriks üle riigi. Me suurendame kooli direktori vastutust, andes talle ka rohkem vahendeid õpetajate palkade määramiseks. 

Ja kolmas teemaplokk on õpetajaameti muutmine vähem bürokraatlikuks, et õpetajal oleks samasugused töölepingud nagu teistel, et õpetajal oleks garanteeritud kuupalk, mis lisaks püstijalatundidele arvestaks ka muud tööpanust. 

Loe edasi, kuidas Aaviksoo põhjendab riigieksami läveni langetamist ühe punktini ja miks pole õpetajatel nn aukraade tarvis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid