Audiitorite üllatuseks selgus, et EL-i kõige võimsamas riigis ehk Saksamaal maksab tee-ehitus pea kaks korda vähem kui nüüdseks suures võlakriisis siplevas Hispaanias.

1000 ruutmeetri uue tee kulus Saksamaal keskmisel kokku 287 043 eurot. Hispaanias aga tervelt 496 208 eurot. „Pole mingeid tõendeid, et seda seletaks erinevus tööjõukuludes,“ märgiti auditis.

Osaliselt leitakse see siiski olevat põhjendatud rohkemate insener-tehniliste lahenduste vajadusest Hispaanias ehk sildade-tunnelite rajamisest.

Kuid ka ainult kitsalt tee enda rajamisele kuluvas on erinevusi. Kui Saksamaal sai 1000 ruutmeetrit teed 87 tuhande euro eest, siis Hispaanias kulus 160 tuhat eurot. Saksamaa vaesema naabri Poola teedel aga juba 163 tuhat eurot.

„Kõik audiitorite poolt vaadeldud tee-ehituse projektid tõid kaasa reisiaegade lühenemise ja parema ohutuse. Kuid kontrollijad leidsid, et liialt väge pööratakse tähelepanu tasuvusele. Enamiku auditeeritud projektide puhul oli kasutatud valesid sõitjatevoo prognoose. Seetõttu ei vastanud ehituseks valitud tee tüüp tihti liiklusele, milleks ta mõeldud oli,“ sedastati Euroopa Kontrollikoja poolt.

Euroopa Liit on aastatel 2000-2013 eraldanud tõukefondidest liikmesriikide teeprojektidele 65 miljardit eurot. Euroopa Kontrollikoda auditeeris 24 regionaalarengu fondist rahastatud teeprojekti Saksamaal, Kreekas, Poolas ja Hispaanias, mille kogumaksumus oli 3 miljardit eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid