Meeldetuletuseks: praegu kehtivate piirangute järgi ei saa linna luua apteeki, kui selle jaoks on vähem kui 3000 inimest. See piirang ei kehti siis, kui olemasoleva tegevusloaga apteek tahab kolida ja uus koht ei ole vanast kaugemal kui 500 meetrit. Asulate puhul ei anta tegevusluba, kui uus apteek on juba olemasolevale lähemal kui kilomeeter.

Edasi lugedes saab teada, millised on piirangu pooldajate ja vastaste seisukohad ja kui suurelt juhivad ravimiturul kaks põhitegijat.