Eesti haridusteemadega seotud inimesed on juba pea aasta mõlgutanud mõtteid selle üle, kuidas jõuda selleni, et koole ei hinnataks ainult eksamitulemustest koostatava pingerea järgi, vaid antaks eri aspektide alusel kooli kvaliteedist laiem ülevaade. Nüüd on Tartu ülikooli eetikakeskuse eestvedamisel sellele sammuke lähemale astutud. Nende loodav hea kooli mudel hakkab üha rohkem kuju võtma – alates tänasest kutsub eetikakeskus esimesi koole seda mudelit katsetama.

„Hea kooli mudel on katse jõuda sellise koolide hindamismudelini, mis oleks koolile võimalikult kasulik ja ennastarendav,” sõnas eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop. Mudelis hindaksid koolid end ise mitmekümne etteantud kriteeriumi järgi. „Kui siiani on meil olnud joonlaud, siis nüüd on meil joonlaud, kaalud, vaatlused ja muud mõõdikud,” tõi Sutrop esile erinevuse eksamitulemustest kokkupandava edetabeliga.

Loe edasi, millistesse kategooriatesse jaotab Hea kooli mudel koolid ning mis on selle süsteemi ohukohad.