See ei tulnud minu initsiatiivil, nagu väitis minister Lang Eesti Päevalehes. Kohtumisele palus mul kohale minna SA Kultuurileht nõukogu esimees Urmas Klaas, tema teatas mulle, et Lang ootab mind ja Kaur Kenderit enda juurde kohtumisele. Klaas saatis mulle konkreetse päeva ja kellaaja, millal tuleb kohale minna. (Väljataga näitab ette Klaasi saadetud SMS-i, kus Klaas teatab, et Lang ootab teda kohtumisele. Ka Klaas on reformierakondlane – K. I.) Enne kohtumist küsis ministeerium minult andmeid Sirbi rahaliste andmete kohta, eesmärgiga välja selgitada, kui palju läheksid inimeste koondamised maksma. Ma olin need andmed juba meilidega ministeeriumile saatnud.

Kas teie kutsusite ise ka Kenderi kaasa? Nii väitis Lang Eesti Päevalehes.

Ei, mina Kenderit sinna kohtumisele ei kutsunud. Tema kutsuti minust sõltumatult. Ta saabus ka veidi hiljem kui mina.

Millest oli juttu kultuuriministri kabinetis toimunud nõupidamisel? Minister väitis Eesti Päevalehele, et sisust üldse juttu ei olnud.

Arutasime üldisemalt Kenderi visiooni Sirbist, detailsemalt sellega kaasnevaid kulutusi, aga ka Eesti kultuuriajakirjade üldist pilti. Arutasime nii sisu kui ka koosseisu muudatusi. Ma pidin olema kindel, et ministeerium on tehtavad ümberkorraldused aktsepteerinud.

Kas ministri kabinetis arutati ka inimeste koondamist? Minister väitis enne, et tema mingeid otsuseid ei mõjutanud.

Jah, arutasime ministriga ka koondamisi. Mul oli kaasas kõigi toimetajate nimekiri ja arutasime, millises mahus on võimalik inimesi koondada.

Ehk arutasite, kui palju inimesi koondada?

Arutasime mahtude järgi jah, kui palju inimesed palka saavad ehk kui suured tulevad koondamiste tasud. Leppisime koondamiste mahtudes kokku ja minister lubas tagada selleks raha. Nõupidamise lõpupoole ühines meiega ka kantsler Paavo Nõgene, kellele minister andis käsu raha eraldamine ära korraldada.

Kas Kaur Kenderi esimene ettepanek oli kogu toimetus lahti lasta?

Ei, päris kõiki ta ei tahtnud vallandada, ta vajas ruumi oma meeskonnale, keda ta tahtis kaasa võtta. Ilmselt ei olnud ta kõigi kohta otsust teinud. Aga minister andis teada, et päris kõigi koondamiseks raha ei ole.

Mida veel sellel nõupidamisel arutati?

Arutati veel IT-lahenduste üle ja honoraride tõusu.

Mida minister arvas Kenderi pakutud uuest visioonist? Kas ta oli sellest juba teadlik?

Ta oli teadlik selle sisust, kuigi mina ei olnud seda talle veel esitanud. Aga tema jutust sain aru, et ta oli sellega juba tuttav ja ta avaldas sellele ja uuele peatoimetajale toetust. Minister suhtus Sirbi uuendamisse huviga.

Sellel hetkel Kenderiga veel lepingut ei olnud?

Ei olnud.

Millal sõlmisite Kenderiga töölepingu?

Lepingu sõlmisime mõni päev pärast ministri juures toimunud kohtumist, 12. novembril.

Kas pärast kohtumist tuli veel mingeid sõnumeid ministeeriumist?

Jah, küsiti korduvalt üle, kas Kenderiga on juba leping sõlmitud.

Kes küsis?

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene. (Paavo Nõgene on samuti reformierakondlane – K. I.)

Kui minister ei oleks aktsepteerinud Kenderi visiooni, kas siis oleks tulnud raha koondamisteks ja honoraride tõus?

Mina igal juhul ei saa teha selliseid otsuseid ilma rahalise katteta. Seega ei.

Kas te olete enne ka käinud ministri juures peatoimetajatega visioone arutamas?

Ei ole teiste peatoimetajatega koos käinud.

Me küsisime välja SA Kultuurileht nõukogu viimase, 6. novembri koosoleku protokolli. Seal on kirjas, et Sirbi peatoimetaja valimised korraldatakse järgmisel aastal. Nõukogu tegi teile ettekirjutuse valmistada ette sihtasutuse põhikirja muudatus, mis reguleeriks täpsemalt peatoimetaja valimisi. Praegune põhikiri lubab peatoimetajat valida ainult avaliku konkursi korras. Mida nõukogu põhikirja muudatusega silmas pidas?

Nõukogu liikmed arutasid, et tuleks kaaluda veel teisi viise, kuidas peatoimetajat määratakse. Nõukogu leidis, et avaliku konkursi kõrval võiks olla veel mõni variant ja et see võiks olla suunatud pakkumine.

See tähendaks seda, et juhatuse esimehel või nõukogu liikmel on lihtsalt õigus võtta toru ja helistada oma äranägemise kohaselt ükskõik kellele ja talle pakkumine teha?

Jah. Juhatuse esimees saab seda teha, aga ainult nõukogu heakskiidul.

Kas selline telefoniõigus võib olla ministril?

Põhimõtteliselt jah.

Kes saab kinnitada põhikirja muudatust?

Selle õiguse on seadus andnud kultuuriministrile.

Kuidas te hindate, kas rahaliste hoobade kaudu on ministril siiski otsene mõju ka kultuurilehtede sisule?

Rahalistel otsustel on loomulikult mõju.

Nõukogu protokollis on kirjas, et kuna on soov tõsta 5 %SA Kultuurileht töötajate palka, on vaja SA sisemistest reservidest raha leida ja ette on võetud ajakiri Muusika. Nõukogu palub järgmiseks koosolekuks esitada ülevaate Muusika viimase kolme aasta üksikmüügi tulemustest ja tellijate arvust. Mida see tähendab?

Nõukogu alles hakkab seda arutama. Eelmisel koosolekul nõukogu lubas palgatõusu 10%, aga seda tingimusel, et SA-l tuleb endal sisemiselt leida raha 5%-ks. Nõukogu nägi ühe võimalusena leida see raha ajakirja Muusika sulgemisega. Muusika aastatoetus on 60 000 eurot, 5%-liseks palgatõusuks kõigile töötajatele kuluv summa on 57 000 eurot.

See võib siis tähendada, et järgmiseks ootavad muudatused ees ajakirja Muusika ja lausa nii kapitaalsed, et ajakiri suletakse?

Jah, nii võib minna, kui nõukogu nii otsustab.

Kas Langi juures kohtumisel tulid jutuks ka teised kultuuriväljaanded ja nende saatus?

Minister tunnustas Akadeemiat, mida ta nimetas heaks ja tugevaks väljaandeks. Teiste ajakirjade kohta ütles ta, et üle tuleks vaadata, kas neid on nii palju vaja. Nad on tema sõnul juba 1990-ndatest olnud stagneerunud ja suuri muutusi ei ole toimunud.

Teiste väljaannete töötajate koondamisest juttu ei tulnud?

Ei.


Minister Rein Langi kommentaarid Sirbi ja Kaur Kenderi skandaali kohta:

14. novembril: ma ei tegele Sirbis toimuvaga.

Delfi palub kultuuriminister Rein Langilt kommentaari eelmisel õhtul avalikuks tulnud faktile, et Sirbi peatoimetaja kohusetäitjaks määrati Kaur Kender, ja samal päeval avalikuks tulnud koondamistele.

„Miks mina seda kommenteerima peaksin? Rääkige sihtasutuse nõukoguga, mispärast te minu käest kommentaari küsite? Kultuuriminister ei tegele sellega, mis toimub Sirbis. Teil on seda muidugi võimatu uskuda sellepärast, et teie ettekujutus maailmast on teistsugune.”

18. novembril: jah, kohtusime enne muudatusi.

Eesti Päevalehele 19. novembril ilmunud loo kommentaariks

Kultuuriminister Rein Lang kinnitas esimest korda, et kohtus Toomas Väljataga ja Kaur Kenderiga enne, kui muudatused Sirbis avalikuks said. Langi väitel tegi Väljataga ettepaneku Kender kaasa võtta. „Me rääkisime ainult rahast,” lausus Lang ja vastas küsimusele, miks Kender oli kaasas: „Aga miks ta ei võinud olla?” Lang lisas, et pärast mõlema mehe ärakuulamist otsustati Sirbi rahastust suurendada.

18. novembril: paberi peal on kõik ilus.

ERR-ile vastuseks küsimusele, mida minister Sirbi ümber toimuvast arvab

„Aga see ei ole minu asi! Ma tunnen Kaur Kenderit väga hästi, ta on minu arvates väga hea kirjanik. Kas ta on hea ajakirjanik – raske hinnata. Mina olen tema visiooni lugenud, paberi peal on kõik väga ilus.”

19. novembril: ega koondamine ilus välja ei paista.

Kuku raadio hommikuprogrammis

„Õli on tulle valanud koondamine, mis toimetuses tehti. Mis seal salata, ega see ilus välja ei paista – see selline valikuline toimetajate koondamine. Et uuel peatoimetajal või peatoimetaja kohusetäitjal on õigus teha lehte oma inimestega, selle vastu on raske vaielda. Aga kuidas seda tehakse, on nüüd hetkel natuke problemaatiline. Aga see on nõukogu pädevus. [...]

Kõigest jääb mulje, et kultuuriminister ja kultuuriministeeriumi ametnikud otsustavad, kes Sirbis töötab ja kes ei tööta. Aga nii see ei ole. Kender ei võta muudatusi ette, seda teeb sihtasutuse juhatus. Kui juhatus on veendunud, et muudatused on vajalikud selleks, et Sirpi arendada, siis ta teeb need otsused. See ei ole nii, et üks mees jalutab toimetuse uksest sisse ja asub inimesi koondama.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid