„Siin tehakse ajalugu – midagi, mida pole varem tehtud,” rõhutas Mäetaguse põhikooli direktor Tarmo Valgepea möödunud nädalal Tartus toimunud väärtuskasvatuse konverentsil. 350 osalejaga konverentsil jõudsid haridustegelased üksmeelele, mis on hea kooli eesmärk: hea kool seab eesmärgiks iga lapse arengu toetamise.

Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutropi sõnul on hea kooli aspektid 80 eksperdi abiga juba välja töötatud ja „Hea kooli rajaleidja” konkursil katsetatud. Tagasiside 25 koolilt ja lasteaialt oli enamasti positiivne. „Eriti toodi esile seda, et töö kokkupanemisel oli kõige kasulikum just see, kui arutati asjad kolleegidega läbi,” selgitas Sutrop. Ta lisas, et näiteks ühe kooli eneseanalüüsi oli kaasatud ka kooli psühholoog, sotsiaaltöötaja ja remondimees.

Loe edasi, kuidas hea kooli mudel ka reaalselt töötada võiks ja mida arvatakse mudelist haridus- ja teadusministeeriumis.