„Need tulemused olid etteaimatavad ja peegeldavad kindlasti reaalsust,” sõnas Jüri gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Veronika Koppel sügisel korraldatud küsitluse tulemuste kohta. Jüri gümnaasium on üks 20 koolist, kus on alates sügisest soomlaste eeskujul kasutatud kiusamisvaba kooli ehk KiVa programmi. See on tõenduspõhine abimees koolidele kiusamise ennetuseks ja sekkumiseks ning on kujunenud ka rahvusvaheliselt parimaid tulemusi andvaks programmiks. Just selle raames tehtud õpilasküsitlusele Koppel viitaski ja nentis, et küsitluse tulemused näitavad, et viie aastaga pole midagi paremaks läinud.

5090-st 2.–6. klassis käivast õpilasest kannatab kiusamise all lausa 22%. Üle tuhande õpilase vastas, et neid kiusatakse paar korda kuus või sagedaminigi. Sarnase tulemuse andis ka viis aastat tagasi Eesti kooliõpilaste seas korraldatud maailma terviseorganisatsiooni uuring, kus 11–13-aastaste õpilaste hulgas oli kiusamise ohvrite osakaal sarnane. „See protsent on meil püsiv ja päris suur. Laias laastus tähendaks see, et iga viiendat õpilast on kiusatud,” rääkis SA Kiusamise Vastu nõukogu esimees Kristiina Treial.

Loe edasi, mida KiVa õpilasküsitlus näitas ja miks loodavad õpetajad, et programm kiusamist ennetab.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega