Kliki dokumentidel, et neid suuremalt vaadata.

EESTI PANK

Saaja: Swiss Bank Corporation

(aadress)

Kontaktisik

Hr PETER MIOSCA

Krediidikirjade Osakond

Viidates: Eesti garantiikirjad 1-10/1995 igaüks summas USD 10,000,000

LUGUPEETUD HÄRRA,

VIIDATES TEILE ADRESSEERITUD FAKSISÕNUMILE, KUUPÄEVAGA 02.02.95, ME KINNITAME SELLE SISU JA RÕHUTAME SIINKOHALE JÄRGNEVAT:

MEIE, EESTI PANK, AUTORISEERIME JA KINNITAME VOLIKIRJA, MIS ANTI MEIE POOLT ADV. (esindaja või advokaat) RAN GAZITILE (IISRAELI PASSI NR 301967) ANDMAKS TEILE JUHISEID SEOSES MEIE PANGA GARANTIIKIRJADEGA 1-10/1995 IGAÜKS SUMMAS USD 10,000,000 JA PALUME TEIL NEID JUHISEID JÄRGIDA, KUI NEED SAABUVAD.

SIIM KALLAS

PRESIDENT

URMAS KAJU

PRESIDENDI ÕIGUSNÕUNIK

EESTI PANK

Meie, Eesti pank, kinnitame siinkohal, et väljastame volikirja viitenumbriga: 94-123, summas 100,000,000 USD esmaspäeval 12. detsembril 1994 ja et garantii esitatakse teile härra Leonid Apananski ja härra Michael Cunninghami poolt, kes esindavad Eesti Panka.

Järgneb garantiitekst.

PANGATAGATIS

Aegumistähtaeg: 15.12.2004

Valuuta: USA dollar

Summa: 100 000 000 (üks sada miljonit) USA dollarit

Kuupäeval: 12.12.1994

Mainitud nimiväärtuse summas, meie, allakirjutanud Eesti Pank, siinkohal ümberlükkamatult ja tingimusteta ilma protestita või etteteatamiseta lubame maksta garantiisumma välja vastavatele osapooltele maksetähtaja saabumisel summas $100,000,000 (üks sada miljonit USA dollarit) Ameerika Ühendriikide ametlikus valuutas garantii esitamisel ja loovutamisel meie büroos või volitatud korrespondendi büroos. Makse tehakse ilma tasaarvelduseta vabana igasugustest mahaarvamistest Eesti valitsuse või mõne poliitilise allharu poolt seal sees või sellest väljaspool.

Seda garantiid reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Šveitsi seadustele.

Eesti Panga nimel,

Siim Kallas

President

Viitenumber: 94-123

Kuna originaalis oli kiri vigases inglise keeles, on ka tõlkesse teadlikult vead jäetud ning üritatud edasi anda kirja võimalikult lähedal originaalile.

Saaja: Eesti Keskpank

2/13/95

Eesti

Kontaktisik härra Urmas Kaju

Viidates: Kümme panga garantiikirja Eesti keskpangast

Lugupeetud härrad,

Hoolimata ramadaani aeglasest ajast, vastan ma olukorrale, mis on seotud piiratud volikirja väljastamisega härra Michael J Cunninghami poolt härra Ran Gazitile passi number 3019067, advokaat IISRAELI riigist.

Ma ei saa aru põhjustest muuta rahasaajat Kümnest panga garantiikirjast, mis on pärit Eesti keskpangast nimiväärtusega USD 10,000,000, kõik nummerdatud 1/1/95 kuni 10/1/95.

Rahasaaja muutmine isegi piiratud volikirja küsimustes muudab garantiid kehtetuks ja on professionaalse eetika vastu ja ei ole meie poolt tervitatud. Samuti teie rehasaaja poolt välja antud piiratud volikiri ei ole teie panga poolt heaks kiidetud, seega see ei ole mingit viisi rakendatav. Need viivitamised ja segadus, mille on põhjustanud kõik need muutused, ei ole väga head puhtale äritehingule.

Kui teil on võlad selle grupi ees, palun andke mulle teada, sest nüüd võtan garantiikirjad vastu ainult siis kui teavitate mind sellest, kui palju te peate Iisraeli riigile maksma või nende grupile ja kui te saate rahasaajaks määrata meie korporatsiooni. See võib on vastuvõetav härra Michael J Cunninghamile. Me oleme sellisel juhul nõus maksma teie võla Iisraeli riigile või neile, ning teha teiega eraldi kokkulepped garantiide maksmiseks ja panna need investeerimisprogrammi, ilma poliitilise surveta teie poolt, sirgjoonelise kommertstehinguna.

Kui sobib, vastake mulle, et saaksime vajalikud korraldused teha.

parimate soovidega,

siiralt,

SAVITA KEZERLE

Ka selle dokumendi puhul on tõlkes hoitud ühtset joont originaali kirjastiiliga.

salvestatud sõnum

cons. no. 4907 13.02.95 17:45

saatja: eesti pank, tallinn

välismaa raamatupidamine ja arvestus

saaja: swiss bank corporation , zürich

kontaktisik: härra peter miosca, krediidikirjade osakond

viide: eesti garantiikirjad 1-10/1995 igaüks summas usd 10,000,000

test 44-13960 summale usd 10,000,000.-

lugupeetud härra,

viidates meie faksisõnumile, mis oli teile adresseeritud, kuupäevaga 02.02.1995, me kinnitame sealset sisu ja rõhutame siinolevaga järgmist:

meie, eesti pak, autoriseerime ja kinnitame meie poolt välja antud volikirja advokaat ran gazitile (iisraeli passi number 3019067) andmaks teile juhtnööre seoses meie panga garantiidega 1-10/95, summas igaüks usd 10,000,000 ja palume teil neid juhtnööre järgida kui need saate.

siim kallas

president

urmas kaju

presidendi õigusnõunik