„Ma juhin su vastu oma püha viha, et nad kohtleksid sind vihas: nad lõikavad ära su nina ja kõrvad, ja mis sinust üle jääb, langeb mõõga läbi. Nad võtavad ära su pojad ja tütred ning su jäägi neelab tuli.”

Kas see raevukas tekst pärineb satanistide pühakirjast „Saatanlikust piiblist”? Ei. Need on read Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) õpetuse aluseks olevast piiblist. Seejuures on aga satanistidel juba üle kümne aasta keelatud end kogudusena registreerida. Põhjendatakse, et nende õpetuse aluseks olevas teoses on sätteid, mis võivad kahjustada avalikku korda, tervist, kõlblust või teiste inimeste õigusi ja vabadusi. Nüüd aga pöördutakse registreerimiseks loa saamiseks Euroopa inimõiguste kohtusse.

Loe edasi, kui kaua ja kuidas on kestnud satanistide saaga end usuühendusena registreerida, millised on eksperthinnangud nende koguduse kohta ning millised on 11 käsku, mille järgi satanistid joonduvad.