Möödunud sügis algas Risto Lauri perele halva uudisega: Kiili valla lasteaia järjekord on nii pikk, et tema kolmeaastane poeg septembrist kohta ei saanud ja ainus alternatiiv oli kulukam eralasteaed. Halduskohus leidis, et vald peab liigsed kulutused Laurile kinni maksma. Samal ajal vaidleb vald veel teisegi lapsevanemaga, kas ja kui palju ta peab eralasteaiale tehtud kulutusi kompenseerima. Kui seegi otsus tuleb lapsevanema kasuks, tähendab see kulude mitmekordistumist.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmeil on lasteaiajärjekorra probleem eriti suur just 1,5–3-aastastega, kes elavad linnades või linnalähistel. Lapsi on jäetud ootele 21 omavalitsuses. Kokku tuhandeid lapsi, neist 55 Kiili vallas. Vald hüvitas Laurile küll 196 eurot, ent eralasteaia kulu oli 189 eurot suurem. Oktoobris pöördus ta liigse kulu väljamõistmiseks kohtusse. „Kui küsisin vallast, mis võimalused on, siis viidati, et riik pole andnud lasteaiakohtade jaoks raha. Aga mis siis edasi saab?” küsis Laur. Just see, et vald kehitab lihtsalt õlgu, kuigi seadus kohustab mõistliku aja jooksul lapsele lasteaiakohta pakkuma, sundiski Lauri kohtusse pöörduma. „Siin on midagi fundamentaalselt valesti,” pole ta tegevusetusega rahul.

Loe edasi, mille üle kohtus edasi vaieldakse ja millist lahendust näeb haridusministeerium.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega