Ojastu on nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õppinud kurtide koolis, kus peale õpetaja on klassis ka tõlk ja tehakse kirjutamispause – keegi ei räägi ja kirjuta samal ajal. Sellises tempos õpib praegu Tallinna Heleni kooli gümnaasiumiklassides 13 kuulmispuudega noort.

Loe edasi, mida ütlevad Heleni kooli võimalikust sulgemisest linna haridusamet ja haridusministeerium.