"Allikmaa ei ole ajakirjanik. Ainar on. Nõukogu poolt on selge suunis, et juhatuses tuleb rollijaotus ümber teha. Kõik, mis puudutab ajakirjanduslikku sisu ja sõltumatust, läheb Ainari vastutusalasse. Kõik personaliotsused peavad olema juhatuse, mitte juhatuse esimehe otsused. Paragrahv, mis käsitleb mainet kolmandate isikute silmis, on tänasest vallandamise alusena välistatud.

Allikmaa ei ole suur suhtleja, väärtustaja ega õlalepatsutaja. Ainar on. Ja lõppude lõpuks ei tohiks tema puhul olla mitte kahtlusevarjugi, nagu oleks ta mingi poliitilise jõu või majandusliku grupeeringu käpik.

Allikmaa ei ole telemajas oma. Ainar on. See maja ei lähe nahavahelt ära.

Vähemalt minul on usk, et kui ajakirjandusliku poole eest vastutab mees, kes on olnud seal ise ekraanil, ise programmi eest vastutanud ja ise peadirektor olnud, siis üks võtmeküsimus saab õige vastuse. Ülemöödnud neljapäeval küsisin inimestelt, kas juhatuse esimees saab nende murest aru. Enamik ütles, et ei saa. Tundes Ainarit varasemast ajast ning olles kuulnud teda täna nõukogu ees arutlemas, kaasa mõtlemas ja lahendusi pakkumas olen kindel, et tema saab. Anname talle võimaluse."

Eesti Päevaleht ja Delfi küsis, kas ja kui jätkusuutlik on organisatsiooni juhtida, kui "toetuseks" on saadetud eespool refereeritud kiri.

RHNi nõukogu liige Priit Sibul (IRL): "Olen endiselt seisukoha juures, et Allikmaa usalduskrediit selle organisatsiooni juhtimiseks on lõppenud ning käitusin vastavalt ka nõukogu koosolekul (olin üks neljast, kes toetas Allikmaa tagasikutsumist).

Nõukogu vajab juhatuse esimehe tagasikutsumiseks vastavalt seadusel 2/3 häältest, st 8-st on vaja kuut inimest. ERRi nõukogu otsustas 15. aprillil Allikmaa ametisse jätta, kuigi mööndi möödalaskmisi. Sinu poolt esitatud küsimustele ei oska ma omalt poolt juba blogis kirja pandule täiendavalt palju öelda. Jääb vaid tõdeda, et pärast kaklust pole paslik enam rusikatega vehkida. Mina ei kujuta ette, et ühtegi organisatsiooni oleks võimalik hästi ilma usalduseta juhtida. Ja usalduse taastamiseks on vaja palju aega.

Rahvusringhääling on väga oluline organisatsioon, ennekõike oma sõltumatuse tõttu. Kui aga on usaldamatus liidri suhtes on väga lihtne solkida ja põhja lasta ka organisatsiooni sõltumatuse kuvand. See oleks aga kahjulik juba tervele ühiskonnale, arvestades maailmas valitsevat julgeolekukriisi ja meie naabri tegutsemist."

RHNi nõukogu liige Jaak Allik (SDE): "See kiri peegeldab Agu Uudelepa isiklikku arvamust. ERR nõukogu kui kollektiivse organi arvamust peegeldab nõukogus toimunud hääletamine, mille tulemusena Margus Allikmaa jätkab oma tööd ERR juhatuse esimehena.

Mitte asjatult pole seadusandja ette näinud nii juhatuse esimehe valimiseks kui ka tagasikutsumiseks 2/3 häälteenamuse nõuet ja ka ammendava loetelu põhjustest, millele võiks juriidiliselt tugineda esimehe tagasikutsumine, tagamaks sellel ametikohal töötava isiku suurema poliitilise sõltumatuse.

Minu jaoks on see küsimus ennast ammendanud ja ma soovin nii Margus Allikmaale kui ka kogu ERR kollektiivile töörahu ning keskendumist neile Rahvusringhäälingu seaduses ja arengukavas seatud ülesannete täitmisele."

ERRi juhatuse uueks liikmeks saab suvel ERRi endine juhataja Ainar Ruussaar.