Enim regionaalarengu toetusi on Eestis saanud Tallinn.See selgus äsja Tartu ülikoolis kaitstud inimgeograafia ja regionaalplaneerimise eriala magistritööst. Töö autori Ragne Kasesalu eesmärk oli välja selgitada, kuidas on 2004.–2013. aasta regionaalarengu toetused omavalitsuste vahel jagunenud ja missuguste haldusvõimet mõjutavate tegurite kombitsioon edukuse tagab.

Loe edasi, missugused omavalitsused on enim toetuseid saanud, mis suurendab omavalitsuste toetuse saamise tõenäosust, missugune omavalitsus on Eestis kõige suurema haldusvõimekusega ning miks pikalt ametis olnud juht toetuste saamise mõttes halb on.