Kui Luganski ja Donetski oblastid kõrvale jätta, siis ülejäänud 20 oblastis elu ju käib. Mängitakse muusikat, teatrid tegutsevad, inimesed käivad restoranides. Meil on selline kummaline olukord, et ehkki neis kahes oblastis käib sõda, on ülejäänud riik ju rahulik. Muidugi me mõtleme selle peale iga päev ärevusega.

Sageli juhtub ju, et niisugune sõjategevus inspireerib muusikuid. Nii nagu Šostakovitšit Leningradi blokaad…

Muusika, eriti aga klassikaline muusika aitab inimestel hingelist tuge leida. Täpselt nagu Leningradi blokaadi ajal, kui Šostakovitš kirjutas ning esitas muusikat. Inimesed kuulasid teda saalis ning kontserte kanti üle raadios. See oli unikaalne sõnum, et Leningrad elab, et kogu õudusest hoolimata linn alla ei anna.