Kaitseministeeriumi eesmärk on kahekordistada riigikaitseõpetust õppivate õpilaste arvu, kuid aine sundkorras kohustuslikuks muutmine ei pruugi olla tõhus ega ka mahtuda kõigi koolide ainekavasse. (Vt Urmas Sutrop „Riigikaitseõpetus koolides kohustuslikuks”, EPL 5.8.) Seetõttu soovib kaitseministeerium pigem tagada riigikaitseõpetuse võimalikult laia kättesaadavuse, kuid aine kohustuslikuks muutmine ei pruugi olla kaitsetahte kasvatamise seisukohalt tõhus.