Mulle näib, et kooseluseaduse ümber jätkuv arutelu on tänuväärselt tõstatanud mitu väga olulist küsimust, mis otseselt küll asjasse ei puutu, kuid on ometi riigi ja ühiskonna seisukohast väga olulised. Näiteks küsib Tarmo Jüristo oma artiklis (Memokraat 11.8), mida ja kuidas võib panna paika referendumil väljendatud rahva enamuse tahe. Ka minu jaoks taandub kooseluseadust puudutav vaidlus ühele väga lihtsale, aga palju laiemale küsimusele: kas ja mil määral tohib riik oma kodanikele öelda, kes nad peavad olema?