Eestis esimest korda korraldatud heaoluküsitlusel vastas tuhandest kuuenda klassi õpilasest 230 ehk 22%, et tema vanematest üks või mõlemad on tööl välismaal. „See on ikka üsna suur arv. Eriti kui see mõjutab neid lapsi sellisel määral,” märkis uuringu tulemusi analüüsinud Tartu ülikooli doktorant Kairi Talves ja selgitas, et need lapsed hindavad kehvemalt nii oma pikaajalisi eluplaane ja hakkamasaamist kui ka üldist heaolu. „Neil on üldiselt pessimistlikum vaade oma elule.”

Loe edasi, miks võivad välismaal töötavate vanemate lapsed oma tuleviku küsimuses pessimistlikud olla.