USA presidendi Barack Obama Tallinna-visiit toimub peaaegu täpselt 75 aastat pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja kolm Balti riiki lõid 20. sajandi ühe märkimisväärsema liidu. See liit – mis ligi 50 aasta vältel seisnes selles, et Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud Eesti, Läti ja Leedu inkorporeerimist NSV Liitu – lõi aluse nende kolme riigi iseseisvuse taastamiseks ja tagas seejärel nende lõimumise tänapäeva läänemaailma kahe võtmeinstitutsiooni, Euroopa Liidu ja NATO-ga.