„Sõit Estoniale oli vist kõige pikem reis mööda vett, mille ma olen sukeldumiseks ette võtnud,” meenutab Gregg Bemis nüüd 2000. aastal Hamburgi lähedal asuvast sadamast tehtud 8000-miilist sõitu Estonia vrakile. Kuna Estonial valitses hauarahu ja sellega liitunud riikide kodanikele tähendas sukeldumine seadusrikkumist, tuli teele asuda riigist, mis ei olnud hauarahu kokkuleppega liitunud.

USA laevauurija Bemis ja Saksa ajakirjanik Jutta Rabe leidsid, et Estonia uurimises ei muutu midagi, kui nad ise uusi tõendeid ei leia. Nad saatsid Estonialt võetud metalliproovid laborisse ja said vastuse, et neil on plahvatuse jälgi. Der Spiegel tuvastas hiljem, et ekspertiisi vastuse tingis hoopis viis, kuidas metalli oli laeva ehitades töödeldud.