2001. aastal sai Evelinist kasuahnuse ja valelikkuse sümbol peale seda, kui Eesti märk Welcome to Estonia avalikustati. Skandaali vaigistamiseks pakuti meedias Evelini mõnda aega, kui tavalist maainimest, kes koos Toomasega tegutsevad oma talus. Toomas oli tõmmanud endale selga mulgikuue, kuigi ehtsate mulkide silmis on ta ersatz.

Meedia tuletas vahetevahel rahvale meelde Evelini, kui „riigilüpsjat" ning tema kohta ilmus artikleid, mis ei esitanud teda parimas valguses.

2006. aasta kevadel tuli avalikkuse ette Evelini palgasaamise episood sotsiaaldemokraatide erakonnas. Selle asemel, et Toomas Hendrik Ilvese korruptsiooniga seotud erakond vajalikud sammud oleks astunud, visati hoopis väärteo avaldaja erakonnast välja. Asi oli selles, et plutokraatia oli otsustanud panna Ilvese presidendi kohale ning sellega paigutati sotsiaaldemokraadid reformarite tagataskusse.

Peale seda, kui Toomas Hendrik Ilves asus Kadriorgu, kuulsime rohkem kodanikuühiskonnast ja eetikast riigi püsima jäämise huvides ning Evelin hoidis ennast tagaplaanil. 2007. aasta sügisel tehtud küsitluse tulemus näitas, et eesti keelt kõnelevate inimeste arvates tuleb esimene leedi oma ülesannetega väärikalt toime.

Aga samal ajal hakkas tekkima küsimusi Ärma talus toimuva kohta. Peeti ebaväärikaks reklaamida talu seotust vabariigi presidendiga. Kui selgus, et suured summad maksumaksja rahast lähevad Ilveste eraasja - nende talu - ülalpidamiseks, oli avalikkus väga kriitiliselt meelestatud.

Rahva õiglusetunnet riivas ka teadmine, et maksumaksja tasub presidendi abikaasa kulutused. Pahameel selle üle aina süvenes ja Evelini maine kasuahne inimesena suurenes. Lisandusid küsimused tema maitsetu riietuse teemal. Madalpunktiks oli Evelini ilmumine Rootsi kuninganna Sylvia kõrval, kes oli soliidses kostüümis ning Evelin nägi oma riietuses välja kui Irma la Duce, keda kehastas Shirley MacLaine samanimelises Hollywoodi filmis.

Ei läinud kaua aega, kui Evelin hakkas puuduma üritustelt, kuhu ta oli ametlikult kutsutud. Heategevusorganisatsioonide patrooniks ei olnud ta samuti enam eriti oodatud. Äärmiselt piinlik oli pilt septembri algul president Obama visiidi ajal, kui Evelin hulkus rebitud teksastega linna peal, selle asemel, et olla ametipostil, mille eest ta saab igakuist esindustasu.

Evelini ebakompetentsus ja temaga seotud korruptsioon on viimastel aastatel ilmne ning 22. augusti Kroonika kaanepilt Evelinist ei tulnud üllatusena. Viimasega seoses aga kerkib üles tõsine küsimus riigi julgeolekust, sest me ei tea, kes on need mehed kellega esimene leedi on intiimsuhetes.

Juba pikemat aega on avalikkuses täheldatud, et hea tava järgi ei anta presidendi abikaasale hüvesid. On selge, et 26.01.2006 valitsuse vastu võetud seadus, mis määras presidendi abikaasale hüved, tuleb tühistada.

See oleks vaid üks samm ühiskonda kahjustava plutokraatliku korra vähendamiseks, aga üks väga oluline samm. Rahvas saaks uskuda, et on võimalik korruptsiooni piirata ja õiglus jalule seada.