Admiral Bruun-Hanssen, Norrat eristab kõigist teistest NATO riikidest USA-ga sõlmitud leping, et Norras hoitakse pidevalt USA sõjatehnikat. Leping on teil juba 1980-ndatest alates. Kuidas avalikkus toona reageeris sellele, et teie pinnal on teise riigi sõjavarustus?

See võeti hästi vastu. Leping tehti külma sõja ajal, kui nõukogude laevastiku tegevus oli meie merepiiri lähistel intensiivne. Saame aru, et oleme väike riik, kes ei suuda end iial üksi kaitsta ja meie sõltuvus NATO-st on nagu ka Eestil alati väga suur olnud. Ühtlasi oleme USA-st kaugel ja meie kaitseks vägede toomine võtaks kaua aega. Et seda aega vähendada, oligi vajalik luua kontseptsioon kiiresti kättesaadavast toetusest. Seetõttu alustasimegi eelpositsioneerimise programmi.