Alustuseks teatan põhimõtteliselt: Hille Hanso meenutuslik Istanbuli (Konstantinoopoli) elu käsitlus on enamiku „Minu-raamatute” intellektuaalsest tasemest üle, olgugi et žanrile iseloomulikult keskendub ta megapolise rõhutatult asjalik-olmelistele elutahkudele. Sekka tuleb veel mõningal määral päevapoliitikat ja mõtisklusi Türgi soolise võrdõiguslikkuse küsimuse lahendamise või leevendamise võimalustest. Peale selle on palju lehekülgi pühendatud autori ratsutamiskirele.