Selleks, et õppekava populariseerida ja kaasaegsemaks muuta, alustas instituut septembri lõpus pinevat tööd: moodustati eraldi töörühm, kus osalesid nii tudengid kui ka instituudi juhendajad. Uued õppekavad valmisid kiiresti ja asi näis väga lootustandev. Senise kolme õppekava asemel tuli sügisest avada ainult kaks: humanitaar- ja sotsiaalainete ning loodus- ja reaalainete oma.

Novembri alguses selgus aga, et haridusteaduskond oli valminud kavadega igati rahul, aga matemaatika- ja informaatika- ning loodusteaduskond mitte. See tähendas omakorda, et praegu on loodus- ja reaalainete õpetaja õppekava menetlemine peatunud. Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetaja omaga seotud arengud sõltuvad menetlemisest õppekomisjonis.

Loe homsest Eesti Päevalehest, milles probleem peitub!