Siinkohal tasub märkida, et kohtuotsusega keelati Zarenkovil töötada avalikus sektoris juhtivatel, järelevalvet tegevatel või varaliste väärtuste liikumist korraldavate ülesannetega töökohtadel, aga tema rahvamajas töötamine ei pruugi siiski kohtuotsusega vastuolus olla.