Möödunud aasta alguses lahvatas ERR-i toonase sporditoimetuse juhi Marko Kaljuveeri ja ERR-i juhatuse esimehe Margus Allikmaa suur tüli, mis päädis aprillis – hoolimata teletöötajate tulisest poolehoiust Kaljuveerile – Kaljuveeri lahkumisega ja Allikmaa ametisse jäämisega. Nüüd, pisut alla aasta hiljem on avalikuks saanud ERR-i sporditoimetuse kirjalik esildis rahvusringhäälingu nõukogule. Esildises paluti Allikmaa tagasi kutsuda, sest ta olevat juht, kellega koostöö jätkamist ei peeta võimalikuks, ja esitatakse ühtlasi põhjendused.

Sporditoimetus viitas ERR-i arengukavale, kus on aasta-aastalt nimetatud ERR-i väärtusena sõltumatust. Selle järgi tähendab sõltumatus, et ERR-i töötajad peavad oma tegevuses vältima kõike, mis võib tekitada õigustatud kahtluse töötaja või avalik-õigusliku institutsiooni erapooletuses või ärgitada mõtet, et töötaja või ringhääling on allutatud mõne huvigrupi survele. Surve võib olla ideoloogiline, poliitiline, majanduslik või kultuuriline. Sõltumatuse põhimõte eeldab, et hoolimata programmi rahastajast peab rahvusringhääling oma meediasisu kavandades säilitama ajakirjandusliku sõltumatuse ning loomingu- ja otsustamisvabaduse.