„Elamata elu paine” maailma esiettekanne oli veebruari alguses Belgias. Nägid-kuulsid seda ka ise?

Esiettekandele eelnenud proovides lihtsalt pead olema juures ja vajaduse korral kiiresti reageerima. Vahel on vaja mingeid mängutehnilisi aspekte täpsustada. Korrigeerida balanssi ja strihhi – võtame selle rühma nüansi võrra vaiksemaks, selle kujundi mängime voolavamalt jne. Kui sel moel on viimasedki detailid partituuri lisatud, ei ole hilisemate ettekannete puhul helilooja proovides kohalolek nii oluline. Aga olen pidanud ka enne esiettekannet kaugjuhtimise teel hakkama saama, kuigi see pole kõige otstarbekam.