Täna tulevad jälle kokku koalitsiooni läbirääkijad. Kui vaatate erakondade platvorme, siis kuidas tundub, kas ja mis muutub soolise võrdõiguslikkuse aspektist?

Tegelikult on parteidel suured ja olulised küsimused üldse välja jäänud, neid ei mainita platvormides üldse. Näiteks kõik teavad, et meil on suur sooline palgalõhe, seda üldiselt juba peetakse probleemiks ja mõistetakse, et siin on vaja sekkumist.

Aga selle kõrval on palgalõhega seotud ka see, et meie tööturg on sooliselt väga segregeeritud, nagu ka meie haridussüsteem. Ehk siis ühiskondlikud normid ja haridussüsteem suunavad meie poisid ja tüdrukud maast madalast väga erinevatele eluteedele.