Kadri Simm ja Külliki Seppel tõdesid paari nädala eest, et Eesti poliitikas on Põhjamaaks saamine olnud eelkõige deklaratiivne (24.3, EPL).

Nii ühiskonna hetkeseisu kui ka elluviidud poliitika poolest sarnaneb Eesti ikkagi teiste Ida-Euroopa riikidega. Tegemist on asjade seisuga, mida Reformierakonna taaskordne valimisvõit veelgi süvendab. Reformierakondlaste meelevaldse Põhjamaa-lubaduse varjus võib Eestis oodata üknses Ida-Euroopa ühiskondi iseloomustava kasinuse ja sotsiaaldarvinismi kinnistumist. Ka valimisi madalate ootustega jälginud inimeste jaoks kujutab Reformierakonna võit endast halvimat tulemust. Kaduma läks isegi tagasihoidliku muutuse võimalus.

Hiljutiste valimiste ja nende tulemuse valguses on iseäranis oluline thatcherismi edasikestmine Eestis. Thatcherism kujutab endast poliitilist doktriini, mis kerkis esile Suurbritannias Margaret Thatcheri peaministriks olemise ajal ning levis 1990-ndatel kulutulena Ida-Euroopasse. Teadupärast kuulutas meie toonane, hiljem Milton Friedmani auhinnaga pärjatud peaminister Mart Laar end Margaret Thatcheri õpilaseks ning Eesti paistis oma agaruse poolest radikaalseid turumajanduse reforme juurutada silma terves Ida-Euroopas. Nii sai Eestit kujundanud juhtmotiiviks thatcherismi tuntud seisukoht, et ühiskonda pole olemas, eksisteerivad ainult indiviidid ja perekonnad. Tegelikkuses on see kaasa toonud heaoluriigi puudumise, surve kohaneda anonüümsete turujõududega ja võimaluse loota üksnes iseendale.