Kõige huvitavam süüdistuse punkt on illegaalne piiriületus. Kõik teised libasüüdistuse punktid tulenevad sellest. Kui üks Vene riigi ametkond röövib teisest riigist inimese ja toimetab ta üle piiri, siis on Vene riigi jaoks tegemist illegaalse piiriületusega. Eks Eston Kohveri röövimisega just nii juhtuski. Üks bande röövis eritehnikat ja suitsugranaate kasutades Eestist inimese ning toimetas ta üle piiri. Seejärel tulid teised seltsimehed, kes ta arreteerisid.

See on ohtlik pretsedent. Näiteks röövib keegi väljapressimise või lunaraha saamise eesmärgil Eestist kellegi lapse ja toimetab tolle üle Vene piiri. Ahastuses vanematel ei ole oma last enam võimalik tagasi saada ka mitte lunaraha eest, sest Vene politsei käsitleb seda illegaalse piiriületusena ja paneb lapse vangi või saadab mõnda kolooniasse.

Pihkvas algav kohtufarss meie kaitsepolitsei töötaja Eston Kohveri vastu jääb suureks häbiplekiks Vene riigile. See ei suurenda ei austust ega lugupidamist ei Vene riigi ega selle kohtusüsteemi vastu.