Sel aastal merel kehtestatud kohapüügi piirang on tekitanud kalurite seas vastakaid reaktsioone. Mullu oli Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi hinnangul tarvis kohade kudemist kaitsta 14. maist kuni 24. juunini, aga järgmises aruandes oli sigimisperioodiks märgitud ajavahemik 1. juunist 15. juulini. Keskkonnaminister Marko Pomerants kuulutas mõned päevad tagasi välja kohapüügikeelu 10. juunist 15. juulini, mis ühtib suuresti viimati nimetatud kuupäevadega.
Uuringu üks autoreid, mereinstituudi rannikumere kalanduse töörühma juhataja Redik Eschbaum ütles, et kuupäevade liigutamise taga on pragmaatiline põhjus: vaja oli arvestada ka elukutseliste kalurite soovidega, kes just kudemisperioodil koha püüavad. „Kui oleksime tahtnud püügikeeldu kehtestada varasemale ajale, oleks sellega pidanud ka varem välja tulema,” ütles kalateadlane, kelle sõnul on tegemist kompromisslahendusega. Kohapüüki piiratakse kudemisperioodi lõpus ja kalamehed saavad kõrgperioodil elatist teenida.