Mis on Eesti rahvuskala? Palgalõhe. Eesti ligi 30%-line sooline palgalõhe on Euroopa suurim, kuid see on juba nii vana uudis, et toodab anekdoote.

Täiskasvanute oskusi analüüsiva PIAAC uuringu* tulemused näitasid, et 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta alguses teenisid naised keskmiselt 25–30% vähem kui mehed. See tähendab, et meestele maksti tunni eest keskmiselt 5,79–6,13 eurot, aga naistele 4,12–4,31 eurot. Kui kõige väiksemate palkadega ametikohtadel töötavate naiste palk oli 11,4–19,2% väiksem, siis kõige suuremate tasude puhul juba 21,6–29,7% väiksem.