Seda on 76 pöördumise võrra ehk 65% rohkem kui 2013. aastal. Endiselt pöörduti voliniku poole kõige rohkem seoses ebavõrdse kohtlemisega soo tõttu (90 korral) ja lõviosa pöördumistest oli seotud tööelu valdkonnaga (114).

Kui 2013. aastal jäid väljamakstavad hüvitised 1000 ja 2000 euro vahele, siis 2014. aastal oli väikseim väljamakstud hüvitis 1000 eurot ning suurim ligi 23 000 eurot. Kokku mõisteti 2014. aastal voliniku kantselei töö tulemusel (nõustamine, õigusabi andmine vaidluste puhul) diskrimineerimisohvritele välja ligikaudu 71 000 eurot.