2011. aastal oli Tallinna koolikorraldus erakordne. „Laste võitlus kooli pärast süveneb” ja „Tallinnas ei saanud umbes 700 last soovitud koolis kohta” kirjutasid tollal Eesti Päevaleht ja Delfi. Kui seni jagati koolikohti piirkonna ja koduläheduse järgi, siis 2011. aastal arvas haridusamet terve linna üheks koolipiirkonnaks. Koolikoha saamiseks tuli meelepärasele koolile avaldus esitada. Niigi iga-aastane suur tung kesklinna katsekoolidesse („eliitkoolidesse”) süvenes veelgi. Teravaks sai küsimus, kas seitsmeaastaste katsetele vedamine on üldse neile hea.

2012. aasta küsitluse järgi on koguni 70% Tallinna vanemaid, kelle laps läks viimase viie aasta jooksul 1. klassi, käinud lapsega koolikatsetel. Sellisele tulemusele jõudsid Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlased Triin Lauri ja Kaire Põder. Peale selle uurisid nad, millise taustaga lapsed on katsekoolidesse sissesaamisel edukamad ja millest kooli pääsemine sõltub. Ühtlasi võrdlesid uurijad kahte erinevat perioodi – aastaid 2008–2010 ning 2011. aastat. Ehk siis aastaid, kui lastele oli koolikoht määratud, aastaga, mil kõik pidid koha saamiseks pingutama.