Piirkondades, mida Rail Baltic läbib, on seni üles märgitud umbes 40 kohta, mis võivad peita ajaloolisi leide. Raudtee-ehitus algab paari aasta pärast. Selleks et õigeks ajaks valmis jõuda, tegelevad arheoloogid praegu märgistatud piirkondade kontrollimisega, et välja selgitada, kas ja millised muistised raudteele ette jäävad.

Väljakaevamiste juhataja Valter Langi sõnul on kõigi kohtade põhjalikuks läbikaevamiseks piisavalt aega. Tavaliselt tulevad ehituspiirkondade ajaloolised väärtused välja alles tööde käigus ja kaevetöid tuleb teha ka talvel, kuid raudtee-ehituse pikk planeerimine jätab arheoloogidele võimaluse uurimis- ja kaevetöid paremini korraldada.