Praegustes vaidlustes soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku üle on keskendutud põhiliselt peagi sellele tööle asuva Liisa Pakosta isikule.

Vaja oleks aga asjalikku arutelu selle üle, kuivõrd on senine volinik suutnud oma tegevusega edendada võrdset kohtlemist. Kas need ponnistused on olnud piisavad? Kui ei, siis kas see johtub isikust, puudulikust regulatsioonist või millestki märksa sügavamast, mida ei suuda ametis oleku aja jooksul väärata ükski volinik, olgu tal mis tahes nimi? Ja põhiline: kuidas võiks uus volinik edasi liikuda?