Tegelikult astub näiteks IT-erialasid igal aastal õppima järjest rohkem tüdrukuid. Suur osa praegu tööealisi naisi on hariduse omandanud ajal, mil soolisse võrdõiguslikkusse suhtumine erines praegusest märkimisväärselt. Murrang on toimunud ka tööelu puudutavates õigusaktides. Eesti naised said meestega võrdsed õigused elukutset valida alles 1. juulil 2009. Siis kaotas kehtivuse senine töölepinguseadus, mis keelas naistele 229 ametit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid