„Ravim, mis aitas naabrit, ei pruugi sobida. Ostes ravimeid turult, veebipoest või saades neid tuttavalt, riskitakse oma tervisega teadlikult,” sõnas ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk. Sellele tähelepanu tõmbamiseks alustas ravimiamet nädala alguses üleriigilist teavituskampaaniat. Kiisa hinnangul ei saa ravimit kvaliteetseks pidada üksnes selle põhjal, et pakend näeb korrektne välja – karp on terve ja kõlblikkusaeg kehtib. „See ei anna teavet, kas ravimi sisu vastab pakendile, kas ravimit säilitati nõuetekohaselt,” lisas ta. Ravimite vale säilitamise korral võib Kiisa sõnutsi toimeaine mõju kaduda ja ravimist ei ole abi. Peale selle võib ravim hakata lagunema. Tekkivate toksiliste laguproduktide tõttu on seda ohtlik kasutada.