Volikogu revisjonikomisjon uuris tänavu üksipulgi Põhja-Tallinna linnaosa möödunud aasta reservfondi kasutuse. Tulemusena valmis aruanne, mis näitas, et linnaosavalitsus kipub reservi kuritarvitama. Komisjon piirdus väga leebe hukkamõistuga ja märkis aruande kokkuvõttes, et „võimalusel lisada iga-aastased kulud linnaeelarvesse”.