2009. aasta kodanikuhariduse uuringust selgus, et ainult neljas Euroopa riigis on kiusamist sageli või väga sageli kogenud õpilaste osakaal suurem kui Eestis. Kuidas saame olukorda parandada?

Kool on lapse elu keskpunkt. Kui nooruk kannatab keskkonnas, milles veedab kolmandiku ööpäevast, pideva vaimse ja/või füüsilise väärkohtlemise all, toob see endaga kaasa hulga tervisega seotud riske. Noorukitel, kes on koolivägivallaga otseselt seotud olnud, esineb kuni kolm korda suurema tõenäosusega enesetapumõtteid. Pidev väärkohtlemine toob kaasa enesehinnangu ja -väärtustamise vähenemise ning ebaadekvaatse minapildi.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega