Sergei Dovlatovi raamatutes, mis on taas ellu ärganud Stanislav Govoruhhini filmis „Imelise ajastu lõpp”, tegutseb „salapärane usutegelane Lemkus”. Ta on Nõukogude Liidust Ameerikasse emigreerunud, kirjutab usuteemalisi artikleid ja juhatab Raadio Vabaduses religioonisaateid. Dovlatov meenutab ühes Lemkuse ajalehenupus olnud fraasi: „Nagu suurepäraselt on öelnud Jeesus Kristus: armasta oma ligimest!” „Ülistasin andekat autorit,” ironiseerib Dovlatov.

Mõistagi ei kannata see, mida sai endale lubada Nõukogude emigrant Lemkus, mingit võrdlust võimalustega, mis on Venemaa praegusel presidendil. Vladimir Putin ei piirdu sellega, et kirjutaks pühakirjadest ülevaateid või teeks väljavõtteid Kristuse ütlustest ja jutlustest. Ta kuulutab usklikele kogu piiblit. Ja et keegi ei solvuks, teeb president muu-usulistele või lausa uskmatutele ettepaneku kuulutada enda nimel maha ka koraan ning juutide ja budistide pühakirjad.